Difference between revisions of "Viruses"

From WikiVet English
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 +
<big><center>[[Infectious agents and parasites|'''BACK TO INFECTIOUS AGENTS AND PARASITES''']]</center></big>
 +
 +
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
   | __TOC__
 
   | __TOC__

Revision as of 15:27, 29 November 2007

BACK TO INFECTIOUS AGENTS AND PARASITES


A

Adenoviridae

Atadenoviruses
Aviadenoviruses
Mastadenoviruses
Siadenoviruses

Arenaviridae

Arteriviridae

Asfarviridae

Astroviridae

B

Birnaviridae

Bornaviridae

Bunyaviridae

C

Caliciviridae

Circoviridae

Coronaviridae

F

Flaviviridae

Flaviviruses
Hepaciviruses
Pestiviruses

H

Hepadnaviridae

Herpesviridae

Alphaherpesviruses
Betaherpesviruses
Gammaherpesviruses

I

Iridoviridae

O

Orthomyxoviridae

P

Papillomaviridae

Alphapapillomaviruses
Betapapillomaviruses
Gammapapillomaviruses
Deltapapillomaviruses
Epsilonpapillomaviruses
Zetapapillomaviruses
Etapapillomaviruses
Thetapapillomaviruses
Iotapapillomaviruses
Kappapapillomaviruses
Lambdapapillomaviruses
Mupapillomaviruses
Nupapillomaviruses
Xipapillomaviruses
Omicronpapillomaviruses
Pipapillomaviruses

Paramyxoviridae

Parvoviridae

Picornaviridae

Aphthoviruses
Cardioviruses
Enteroviruses
Erboviruses
Hepatoviruses
Koboviruses
Parechoviruses
Rhinoviruses
Teschoviruses

Polyomaviridae

Poxviridae

Chordopoxvirinae

Avipoxviruses
Capripoxviruses
Leporipoxviruses
Molluscipoxviruses
Orthopoxviruses
Parapoxviruses
Suipoxviruses
Yatapoxviruses

Entomopoxviridae

Alphaentomopoxviruses
Betaentomopoxviruses
Gammaentomopoxviruses

R

Reoviridae

Coltiviruses
Orbiviruses
Orthoreoviruses
Rotaviruses

Retroviridae

Rhabdoviridae

T

Togaviridae